ทัวร์ญี่ปุ่น Japan Dee Dee...Autumn Osaka Kyoto 5 D 3 N

ชมบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี " ที่ยวเมืองเกียวโต " เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น
ถ่ายรูปสัญลักษณ์เมือง " ปราสาทโอซาก้า "

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง