ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO งานดี AUTUMN 6D 4N

เชิญเก็บผลไม้สดๆจากไร่ตามฤดูกาล เที่ยวทุ่งดอกไม้หลากสีที่โทมิตะฟาร์ม ชมปฏิมากรรมสโตนเฮนจ์จำลอง ถ่ายรูปกับโมอายและพระพุทธรูปไดบุทซึ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง