ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY OSAKA TOKYO SHIRAKAWAKO & FUJI 5D 4N

ชมที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลก ใกล้ชิดภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านดังโตเกียว

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง