ทัวร์ญี่ปุ่น EXCLUSIVE FLOWER IN TOKYO 5D3N

สวนดอกไม้อะชิคากะ –วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)–ทุ่งดอกพิงค์มอส- เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น–โอชิโนะฮัคไค - ซาวาระ ศาลเจ้าคาโทริ– ชิซุย เอ้าท์เล็ต - อิออน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง