ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า 3D 2N

วัดโทไดจิ เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - โกเบ ย่าน KITANO - หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 – โอซาก้า
– ชมซากุระ (ตามฤดูกาล) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ริงกุเอาท์เล็ต

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง