ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ 5D 4N

โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองคานาซาว่า - ปราสามัตซึโมโตะ – เมืองอิซาว่า

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง