ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า 6D4N

• เยี่ยมชม วัดอาซากุสะแคนนอน วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต
• ถ่ายรูปคู่กับหอชมวิวที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี
• ชม ความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ ครั้งหนึ่งในชีวิต
• ชม ความงามของ ทะเลสาบฮามานะ พร้อมทดลองชิมพายปลาไหลอันเลื่องชื่อ
• ชม ความงามของเสารโทริอิที่ยาวสุดลูกหูลูกตาที่ ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริไทฉะ
• ชม ความงามของ ปราสาททองคินคาคุจิ
• ชม บ้านพักตากอากาศของ โชกุน อาชิคงะ โยชิมิสึ จากการ์ตูนเรื่องดัง อิคคิวซัง
• ชม ธรรมชาติที่บรรจงสรรสร้างที่ สวนป่าไผ่อะราชิยาม่า
• ชม ปราสาทโอซาก้า ป้อมปราการอันน่าเกรงขามของโชกุน โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ
• เต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อันเลื่องชื่อพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
• ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ ออนเซ็น Onsen
• ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ชินจูกุ, ชินไซบาชิ, อิออน มอลล์
• ***อิสระเต็มวัน***ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง