ทัวร์ญี่ปุ่น เกาะฮอกไกโด 6D 3N

เยือนเกาะฮอกไกโดเกาะบนสุดแดนอาทิตย์อุทัย เยือนเมืองโรแมนติคโอตารุ
ชมความงามของวิวยอดเขาฮาโกดาเตะที่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก
ชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซ็นที่หาชมได้ยากสวนพฤษศาสตร์ฮาโกดาเตะ
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวสู่เขาอุสุซาน ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง