ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ บ้านหิมะ HOKKAIDO SKI KAMAKURA 5 วัน 3 คืน

- เยือน หมู่บ้านมัคคะริ หมู่บ้านชนบทที่สร้างบ้านหิมะไว้หลบหนาว
- ไฮไลท์!! รับประทานอาหารภายในบ้านหิมะ
- สัมผัสหิมะขาวโพลน ณ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร
- เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ
- เพลิดเพลินใจ ในบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
- ช้อปปิ้งย่านเต็มอิ่ม ณ ทานุกิโคจิ และ มิตซุยเอ้าเลท
- ฮอกไกโด ฟรีเดย์ อิสระช้อปปิ้งจุใจหนึ่งวันเต็ม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง