ทัวร์จีน Zhangjiajie ทะลุจักรวาล 4D3N (WE)

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-อุทยานจางเจียเจี้ย-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ร้านนวดเท้า-ร้านใบชา-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-จิตรกรรมภาพวาดทราย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง