ทัวร์จีน Zhangjiajie ก่ะ หล่ง ก๊ง 6D5N (WE)

ฉางซา-ฟ่งหวง-เมืองโบราณเฟิ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน-จางเจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-ร้านหมอนยางพารา-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-อุทยานจางเจียเจี้ย-สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่งเขาอวตาร-ลำธารแส้ม้าทอง-ร้านหยก-ถนนคนเดินซีปู้เจีย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง