ทัวร์จีน T SUD HIGHLIGHT BEIJING 5D3N

ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม
ร้านนวดเท้า – หอบูชาฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก - วัดลามะหย่งเหอกง
ร้านปี่เซียะ– ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ตลาดรัสเซีย ร้านผ้าไหม
ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง