ทัวร์จีน Shanghai ไฮไลท์ เตอร์ 3D 2N

เที่ยว เซี่ยงไฮ้ ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ช้อปปิ้งที่ถนนโบราณหอฝั่งเจีย ชมความงามที่ ทะเลสาบซีหู เดินเล่นชิวๆที่ถนนซินเทียนตี้ สุดล้ำกับการ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ พร้อมเดินเลาะทางเดินชม หาดไว่ทาน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ช้อปปิ้งระดับ HI-END ที่ GLOBAL HARBOR (SHOPPING CENTER) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง