ทัวร์จีน PERFECTION OF BEIJING 5D 3N

ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านนวดเท้า – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านปี่เซียะ - พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก - ร้านใบชา – วัดหลิงกวง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง