ทัวร์จีน Chongqing ต๊ะ ต่อน หยอน 4D3N (WE)

ฉงชิ่ง -อู่หลง-หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟต์แก้ว+รถอุทยาน
+รถแบตเตอรี่)-ระเบียงกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก)
-ร้านหมอนโอโซน-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว-มหาศาลาประชาคม (ชมภายนอก)
หงหยาต้ง -ดลั๋วฮ่าน-ร้านนวดเท้า-ถนนเจี่ยฟางเป่ย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง