ทัวร์จีน Beijing เริ่ด ฟิน เฟร่อ 5D3N (FM)

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านใบชาอุทยานเป๋ยไห๋-กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-วัดลามะ-นั่งสามล้อชมเมือง-ร้านนวดเท้า-The Place-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก-ร้านบัวหิมะ-หวังฟูจิ่ง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง