ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง 5วัน3คืน

นครเทียนสิน นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวัง ต้องห้าม ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน โชว์กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน ร้านหยก กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง