ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องทะเลสาบซีหู พระใหญ่หลิงซาน 5D 3N

เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ล่องทะเลสาบซีหู - ร้านใบชาหลงจิ่ง - ถนนโบราณเหอฝังเจีย - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์ - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง