ทัวร์จีน เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา เต้าเฉิง หย่าติง 8 วัน 7 วัน

ธรรมชาติพิสุทธิ์ ดินแดนแชงกรีล่าผืนสุดท้าย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง