ทัวร์จีน หยางซั่ว นาขั้นบันไดหลงจี๋ กุ้ยหลิน หลงเซิ่น 6D 5N

กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋
ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง
หลงเซิ่น-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ถ้ำขลุ่ยอ้อ-ร้านยางพารา-เขางวงช้าง (รวมรถแบตเตอร์รี่)
ร้านใบชา-ชมโชว์ MIRAGE
สะพานสายฝน-หมู่บ้านหลู่เจียชุน-ร้านผ้าไหม
หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำ
หลีเจียง (ล่องครึ่งสายช่วงไฮไลท์)-ทิวทัศน์ภาพเขียน 15 ลี้
อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
หยางซั่ว-เขาเซียงกง-ร้านหยก
ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง