ทัวร์จีน หนานหนิง ปาหม่า เต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน

อากาศบริสุทธิ์ หมู่บ้านคนอายุยืน – อลังการน้ำตกสองประเทศ
ตามรอยซีรีย์จีนชื่อดัง “ตำนานรักเหนือภพ - ฮวาเชียนกู่”

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง