ทัวร์จีน มรดกโลก หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4D 3N

ฉงชิ่ง-อู่หลง- อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์(รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)-ระเบียงกระจก-น้ำตกหุบผาสวรรค์-ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมิน-มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก)-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง