ทัวร์จีน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน ท่องเที่ยว มณฑล ยูนาน 5 วัน

คุนหมิง ดินสีแดงตงชวน เชิงเขาเจี้ยวจื๋อ
ภูเขาเจี้ยวจื๋อ กระเช้ ร้านบัวหิมะ
ร้านหยก วัดหยวนทง ย่านการค้าถนนคนเดิน
ร้านชา ร้านผ้าไหม น้ำตกคุนหมิง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง