ทัวร์จีน นานกิ่ง หังโจ เชี่ยงไฮ้ ชูโจว

นานกิง-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู
หังโจว-เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์
ร้านผ้าไหม-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-เซี่ยงไฮ้-ซูโจว-วัดฉงหยวน
ซุโจว-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) ร้านไข่มุก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง