ทัวร์จีน นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ซูโจว 5วัน

นานกิง-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-หังโจว-เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า
(บัวหิมะ)-เซี่ยงไฮ้-ซูโจว-วัดฉงหยวน-จัตุรัสหยวนหยง-ซุโจว-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)
ร้านไข่มุก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง