ทัวร์จีน ชิงเต่า เว่ยฝั่ง จี่หนาน เขาไท่ซาน 6 วัน 5 คืน (XW)

สะพานจ้านเฉียว-เสี่ยวอี๋ซาน-พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเก่าประเทศเยอรมัน-ชิงเต่า-เวยฝั่ง-เวยฝั่ง-จี่หนาน-ทะเลสาบต้าหมิงหู-ถนนโบราณ-ควางโหวหลี-จี่หนาน-ไท่ซาน-ร้านบัวหิมะ-ภูเขาไท่ซาน (กระเช้าขึ้น-ลง)-ร้านขนมพื้นเมือง-ไท่ซาน-เวยฝั่ง-หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง-เวยฝั่ง-ชิงเต่า
เทศกาลเบียร์นานาชาติชิงเต่า (รวมบัตรค่าเข้า)-โรงงานเบียร์ชิงเต่า-จัตุรัส 54-ศูนย์เรือใบโอลิมปิก-ถนนแปดสาย (ปาต้ากวน)-ร้านไข่มุก-ชิงเต่า

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง