ทัวร์จีน ชิงเต่า ภูเขาเหลาซาน เทศกาลเบียร์ 4 วัน 3 คืน (XW)

เสี่ยวอี๋ซาน-พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเก่าประเทศเยอรมัน-ร้านขนมพื้นเมือง-ถนนแปดสาย
(ปาต้ากวน)-โรงงานเบียร์ชิงเต่า-ภุเขาเหลาซาน-เทศกาลเบียร์นานาชาติชิงเต่า
(รวมบัตรค่าเข้า)-สะพานจ้านเฉียว-จัตุรัส 54-ศูนย์เรือใบโอลิมปิก-ชิงเต่า-ร้านไข่มุก-ชิงเต่า

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง