ทัวร์จีน ชมระเบียงภาพร้อยลี้ , โตรกน้ำหยก, สะพานหลุมฟ้า 5 วัน 2 คืน

คุนหมิง ผานโจว หมู่บ้านแปะก๊วย
ระเบียงภาพร้อยลี้ เขาเหนียงเหนียงซาน
เที่ยวชมเขาเหนียงเหนียงซาน
สะพานหินหลุมฟ้า น้ำตกเฟยเทียน
โตรกน้ำหยก จู๋ไห่ (ทะเลต้นไผ่)

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง