ทัวร์จีน คุนหมิง . . . ป่าหิน . . . ถ้ำไซอิ๋ว 4 วัน 3 คืน

สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ตลอดทั้งปี “มณฑลยูนนาน”
ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ “อุทยานป่าหิน” ป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก
ชมความสวยงาม “ทะเลสาบเตียนฉือ” / ช้อปปิ้งตลาดใหญ่ของคุนหมิง
ชม ถ้ำไซอิ๋ว ถ้ำหินปูนธรรมชาติ .. *OPTION สะพานแก้ว 5D , เล่นสไลด์กระจก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง