ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาบันไดจิงเชอ หยางชั่ว 6D 5N

กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ถ้ำเงิน-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)
ร้านใบชา-ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเซียงกง-ร้านหยก
ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
โชว์ ELEPHANT LEGEND-ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
เขาเหยาซาน (นั่งกระเช้า)-ร้านผ้าไหม
เมืองจำลองซ่ง-ร้านใยไผ่ไหม-โชว์ DREAM LIKE LIJIANG

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง