ทัวร์จอร์แดน HABIBI JORDAN 6 DAYS BY ROYAL JORDANIAN

อัมมาน เพตรา จีราช มาดาบา ทะเลสาบเดดซี

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง