ทัวร์จอร์เเดน JORDAN Super Promo!! 7 วัน 5คืน

Jordan...7 Days อัมมาน เพตรา เจราช มาดาบา ทะเลสาบเดดซี เม้าท์เนโบ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง