ทัวร์จอร์เเดน HABIBI JORDAN 7 D 4 N

Habibi JORDAN 7 Days อัลมาน เพตรา จีราช มาดาบา ทะเลสาบเดดซี ทะเลทรายวาดิรัม ทะเล Red See

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง