ทัวร์จอร์เจีย Georgia Bahrain 5D 3N

โปรแกรมสุดพิเศษ พาท่านสัมผัส 2 เมืองแห่งความต่าง เอกลักษณ์อันสวยงามของทั้ง 2 มหานคร
จอร์เจีย – นครเทพนิยายแห่งเทือกเขาคอเคซัส
บาห์เรน – นครล้ำสมัยไข่มุกแห่งอ่าวเปอร์เซีย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง