ทัวร์กัมพูชา เยือนถิ่นกัมพูชา เสียมเรียบ-พนมเปญ 3D 2N

เสียมเรียบ ชมมหาปราสาทนครวัด – พระนครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหมปราสาทสีชมพูบันทายสรี – ลงเรือโตนเลสาบ - พนมเปญ ชมพระราชวังเขมรินทร์-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ-วัดพนม-คุกโตนแสลง-อนุสาวรีย์อิสระภาพ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง