ทัวร์กัมพูชา เยือนถิ่นกัมพูชา เสียมเรียบ-พนมเปญ 3D 2N

เสียมเรียบ ชมมหาปราสาทนครวัด พระนครธม
ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหมปราสาทสีชมพูบันทายสรี
ลงเรือโตนเลสาบ พนมเปญ ชมพระราชวังเขมรินทร์
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ วัดพนม คุกโตนแสลง อนุสาวรีย์อิสระภาพ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง